bowker (vietnam) garment factory co.,ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Bowker (Vietnam) Garment Factory Co.,ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Bình Dương