Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 19/10/2019 Bình Dương
Thỏa thuận 26/06/2019 Bình Dương
Thỏa thuận 26/06/2019 Bình Dương
Thỏa thuận 17/04/2019 Bình Dương
Thỏa thuận 22/02/2019 Bình Dương
Thỏa thuận 10/01/2019 Đồng Nai
MAP
Địa chỉ Công ty: Street No.8, Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province