bntechcom

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Bntechcom
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 771 thiên đức Vạn An,