blue jay pos vietnam co., ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Blue Jay Pos Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 6th floor, ACB Building, 218 Bach Dang Street. Da Nang