7Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Big C Vietnam
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Big C Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Big C Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Big C Vietnam
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Big C Vietnam
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Big C Vietnam
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Big C Vietnam
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Big C Vietnam Head Office – 163 Phan Dang Luu St., Ward 1, Phu Nhuan Dist, HCMC