Báo Đen Logistics

Số nhân viên: 20 - 50 nhân viên
Website: http://baoden.vn
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Báo Đen Logistics
10 triệu - 15 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 276 Huỳnh Ngọc Huệ