Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: M-6 Plot, Thang Long II Industrial Park, My Hao Dist, Hung Yen Province, Vietnam