Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Bach Khoa Investment & Development Of Solar Energy Corporation (Solarbk)
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Bach Khoa Investment & Development Of Solar Energy Corporation (Solarbk)
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 47 Le Van Thinh, Quarter 5, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City