australian international school (ais)

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Australian International School (Ais)
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Australian International School (Ais)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Australian International School (Ais)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Australian International School (Ais)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 264 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, HCMC