atarih precision (vietnam)co.,ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Atarih Precision (Vietnam)Co.,ltd
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Công nghiệp Phúc Điền - Hải Dương