armapex

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Armapex
7 triệu - 10 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường số 1, KCN Long Thành, Tam An, Long Thành