Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Alis Workplace Design & Build
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Alis Workplace Design & Build
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Alis Workplace Design & Build
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh