Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

alchemy asia co. ltd

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 14/06/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 14/06/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 24/04/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 16-18 Hai Ba Trung Str., Dist.1, HCMC