Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

airpay

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: https://www.airpay.vn/
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 - 10 triệu 31/12/2019 Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 19/10/2019 Hà Nội
5 - 7 triệu 30/11/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 30/08/2019 Hồ Chí Minh
7 - 10 triệu 31/08/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: