aimnext vietnam co., ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Aimnext Vietnam Co., Ltd
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Aimnext Vietnam Co., Ltd
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 261-263 Phan Xich Long, Ward 2, Phu Nhuan District