aia exchange vinh

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Aia Exchange Vinh
20 triệu - 30 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tecco C, 39 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An