Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
20 triệu - 30 triệu 29/12/2018 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: Singapore (HQ): 46 Kim Yan Road, #03-09 The Herencia, Singapore 239391. Vietnam: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.