adidas sourcing limited

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Adidas Sourcing Limited
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 8/F Deuches Haus, 33 Le Duan, D.1, HCMC