a new japanese company - navigos searchs client

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

A New Japanese Company - Navigos Searchs Client
20 triệu - 30 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ha Nam (Daily Bus from Hanoi)