a korean company

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

A Korean Company
1 triệu - 3 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Bac Ninh