a 100% fdi enterprise in hai phong

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng