1 công ty sản xuất của nhật

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

1 Công Ty Sản Xuất Của Nhật
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
1 Công Ty Sản Xuất Của Nhật
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Bắc Ninh